Quisias, Joshua, Ernest Pang Chan, Timothy Liu Miao, Alvaro Ramirez, Ian Ross, and Peter Zhan Tao Wang. 2021. “Case – Spontaneous Thrombosis of Varix in Childhood”. Canadian Urological Association Journal 15 (9):E513-5. https://doi.org/10.5489/cuaj.7016.