Jia, Zhuo, Yan-Qing Gong, Cui-Jian Zhang, Zheng-Qing Bao, Xue-Song Li, Han Hao, Geng-Yan Xiong, Lei Zhang, Dong Fang, Zhi-Song He, and Li-Qun Zhou. 2018. “Segmental Ureterectomy Can Be Performed Safely in Patients With Urothelial Carcinoma of Distal Ureter”. Canadian Urological Association Journal 13 (7). https://doi.org/10.5489/cuaj.5555.